opvang
kinderverzorgster - slaapklas
zorgleerkracht
2LA (1/5 op ma.)

Tini Robbrecht

2LC

Sofie Van Nevel

2LA (4/5, niet op ma.)