Prettige vakantie + vakantiekalender

De voorbije maanden waren op zijn minst gezegd uitdagend, voor iedereen, maar in het bijzonder voor scholen. Wij zijn ons bewust dat u als ouder heel veel geduld en verdraagzaamheid heeft getoond voor onze school.
Tijdens de zware coronacrisis konden we rekenen op jullie steun. Jullie hebben jullie kinderen zo goed mogelijk in de thuisbubbel onderwijs gegeven. Wij zijn jullie hiervoor dankbaar.