Sport en cultuur

We kiezen er als school voor om, naast een rijke uitwerking van het leerplan, kinderen voldoende kansen te geven tot een rijke ontplooiing. Ook tijdens de middagpauzes en na schooltijd voorzien we daarom heel wat keuzeactiviteiten die inspelen op de talenten en interesses van onze leerlingen. Onder begeleiding van onze turnleerkrachten of externen kiezen sportievelingen…

Uniform

Wat trek ik aan? Geen punt voor de leerlingen in onze lagere school. Zij dragen elke dag een uniform (tenzij anders gecommuniceerd). De kleuren van dit uniform zijn marineblauw en wit. We hebben twee basisprincipes: Kledij onder de taille moet effen donkerblauw zijn, kledij boven de taille mag donkerblauw en/of wit zijn. Kledij moet sober…

Christelijke traditie

In 1904 kocht de congregatie van de Dames van het Christelijk Onderwijs uit het Franse Amiens een stuk grond in de buurt van het Sint-Pietersstation. Daar startte men in 1905 een lagere school vergezeld van de bouw van een middelbare school. De school groeide tot een internaat voor meisjes uit België en Engeland. In de…

Opvang en slaapklas

We zorgen er als grote school voor dat kinderen zich hier toch snel thuis voelen. Door het samenstellen van een eigen opvangteam komen kinderen steeds terecht bij bekende gezichten. Dit ook tijdens onze vakantieopvang. ’s Morgens openen we de school om 07.30u. Kleuters zijn welkom in de kleuterspeelzaal, kinderen van de lagere school op de…

Brede zorg

Iedere klasleerkracht tracht in de eerste plaats zo goed mogelijk aan de noden van iedere leerling te voldoen. De klasleerkrachten worden hierin ondersteund door het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een kinderverzorgster en taaljuf in de kleuterschool en zorgleerkrachten in de kleuter en lagere school. Daarnaast zorgt onze AN-juf voor een warm onthaal voor anderstalige…

Rijk aanbod

Leerplan We hechten als basisschool veel belang aan de totale ontplooiing van al onze leerlingen. Doorheen hun schoolloopbaan begeleiden we hen in de groei naar veerkrachtige wereldburgers. Hiervoor krijgen we de steun van het ZILL-leerplan van het Katholiek Onderwijs. ZILL staat voor Zin in Leren, Zin in Leven. Door persoons- en cultuurgebonden doelstellingen te combineren…